Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky internetového obchodu www.tichy-manufacture.cz se řídí níže uvedeným nákupním řádem, jakož i platnou legislativou a obchodními zvyklostmi. Veškeré nabízené zboží je vlastní výroby a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů.

 

NÁKUPNÍ ŘÁD

Objednání zboží

Každá objednávka, ať internetová, tak i zaslaná emailem je považována za závaznou pro obě strany. Zákazník zároveň vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami dodavatele. Objednávka bude se zákazníkem dále individuálně řešena, nejpozději do 24 hodin od objednání, dojde tak k dohodě o délce dodacího termínu a přesné výši poštovného a balného.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží.

 

Osobní údaje

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky a nejsou sdílena s třetími osobami. Zákazník objednáním zboží tímto souhlasí s tím, že jeho osobní údaje v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo a adresa) budou předány dopravci.

V případě, že objednávající jedná za další osobu nebo skupinu osob. Objednáním potvrzuje slovní, či písemnou dohodu, která ho k tomuto jednání opravňuje. Stejně tak je tomu v případě, že adresa objednavatele se neshoduje s adresou doručení. Na případné neshody mezi objednatelem a třetí osobou či osobami nebude brán ze strany dodavatele zřetel, a do případných neshod nebude dodavatel zasahovat.

 

Doprava a převzetí zásilky

K doručování zásilek na území České republiky, EU i mimo ni je využíváno služeb České pošty. Pokud vás doručovatel nezastihne na uvedené adrese, zanechá ve schránce avízo a zásilka zůstane na vaší dodací poště (po dobu maximálně 7 pracovních dnů). Pro přesnější informace o termínu a času doručení, uveďte do objednávky své telefonní číslo, to bude předáno České poště.

Po dohodě, je možné osobní převzetí.

 

Platba

Platby přijímám pouze ve formě bankovního převodu dle platebních informací na vystaveném dokladu (faktuře). To platí i v případě osobního odběru. Tato skutečnost je způsobena zavedením EET.

 

Převzetí zboží

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost či neobvyklé poškození obalu. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží, v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení následující pracovní den. V mezidobí tak může problém konzultovat s dodavatelem. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahů při řešení případného problému. V případě zjištění poškození, nesprávnosti či jiné nesrovnalosti je zákazník povinen neprodleně kontaktovat dodavatele.

 

Storno objednávky

Objednávku lze stornovat telefonicky, případně e-mailem, pokud je objednávka přijata a zboží nebylo expedováno, nejpozději do 12 hodin po potvrzení objednávky. V případě pozdějšího zrušení objednávky má dodavatel nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží.

 

Záruka a reklamace

Případné reklamace budou řešeny individuálně, spokojenost zákazníka je pro mě na prvním místě.

 

Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží

Vrácené zboží nebude přijato v opotřebeném stavu, či ve stavu které evidentně vykazuje nesprávné užívání.  Zákazníkovi bude vrácena (bankovním převodem) příslušná částka, která je snížena o poštovné a další prokazatelné náklady spojené především s expedicí apod.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Výše uvedené obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2018.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Tyto podmínky byly vypracovány v souladu s občanským zák. č. 40/1964 Sb. § 619–627 a zák. č. 634/1992, oba ve znění pozdějších novel.